Stručná historie sokola v božkově

1911–1931 

1911  Jednota Sokol Božkov byla zřízena 25. srpna 1911.

1911–1931  Postupný nákup nářadí / bradla, kůň, žíněnky, kužele, koza, žebřík, tyče na skok, šavle, hrazda, 3 prapory, sádrové sochy Tyrše a Fugnera, oštěpy, kruhy, míče, atd.

1913  Zapůjčeno letní cvičiště v ohradě pivovaru Světovar.

1927  Udělena kinokoncese.

1928  Zahájeno podnikání v hostinci p. Žáka na Karlíně, zřízení biografu za 38 939,-Kč.

1930  Bylo rozhodnuto koupit hostinec p. Žáka čp. 115 za 337 000,-Kč. Provedena přístavba tělocvičny na místě kůlny.

28. června 1931  Otevření sokolovny, peněžní prostředky získány prodejem pozemků a lesa z odkazu pana Václava Kopeckého.1941–1946

12. dubna 1941  Zastavena činnost Sokola Božkov a zajištěno spolkové jmění, v říjnu pak uzavřeny hostinské místnosti (byly znovu otevřeny v roce 1942).

Listopad 1943  Sokolovna převzata Kuratoriem pro výchovu mládeže, výnos kina byl odváděn německým úřadům.

9. května 1945  MNV převzal sokolovnu do užívání.

12.prosince 1945  Oznámeno obnovení činnosti jednoty podle dekretu prezidenta republiky. Vrácení majetku, škody za dobu okupace byly vyčísleny na 260 000,-Kč. Sjednocovací akce naší jednotě neprospěla, sokolský biograf byl v důsledku zestátňovací akce zapojen do ústavu pro film, což bylo na újmu jednoty, byl odhlasován starý výbor, jednatelem byl jmenován Miroslav Štekl.

1946  Oslava 35 let trvání Sokola Božkov.


No a zde původní kronika končí....

1948–1993

1948  Vznik sjednocené tělovýchovy, do Sokola jsou tak násilně vtlačeny všechny sportovní svazy, budova přechází do majetku OV ČSTV.

4. července 1957  Budova přechází do majetku obv. NV pro činnost osvětové besedy, později se stává majetkem Městského kulturního střediska v Plzni.

1968  Byl obnoven Sokol, ale pouze v rámci ČSTV, jméno Sokol postupně zaniklo, vznikla nová zkratka ZRTV, díky nadšencům ZRTV v Božkově byla dále uskutečňována tělovýchovná část programu původního Sokola.

7. leden 1990  Ustavující sjezd ČOS.

Září–říjen 1990  Ustavující schůze TJ Sokola Božkov. Nový výbor okamžitě žádal o navrácení majetku Sokola Božkov, bohužel nová legislativa nakonec nedovolila vrácení majetku uskutečnit. Žádalo se tehdy o vrácení budovy bývalé sokolovny a přilehlé zahrady. Jen na vysvětlenou, restituoval se pouze majetek, který byl v té době v držení ČSTV. Kino již bylo v majetku likérky, která ho dostala zadarmo od městského kulturního střediska…

1993  Restituce se nekoná a tak končí i Sokol Božkov…


Fotografie z historie Jednoty

Spartakiády